Profil spoločnosti

Flexibilita, mimoriadna dôslednosť pri vykonávaní prác a dodržiavanie termínov, objemov, kvality a včasnosti realizovaných prác sú samozrejmosťou. Predchádzajúcou dôslednou prípravou dosahujeme maximálnu hospodárnosť.

V prípade vážneho záujmu vypracujeme cenovú ponuku na konkrétnu zákazku po vykonanej obhliadke a špecifikácie požadovaných prác bezplatne.

Priebežné kontroly vykonávaných prác počas výstavby alebo odstraňovaní porúch presvedčia zákazníka o našej serióznosti a kvalite vykonaného diela. Vysoká profesionálna úroveň našich odborných pracovníkov zaručí Vašu spokojnosť.