Politika kvality

Zámerom firmy Bobor s.r.o. je realizovať služby v oblasti stavebnej, výrobnej, inžinierskej a obchodnej činnosti tak, aby sa dosiahla vysoká spokojnosť zákazníka a bola zaručená dlhodobá stabilita firmy. Pre dosiahnutie tohto cieľa vedenie firmy stanovilo v oblasti kvality tieto zásady:

  • Zodpovednosť za zvyšovanie kvality majú všetci zamestnanci firmy
  • Každý zamestnanec firmy musí byť presvedčený o tom, že kvalita zrealizovaných služieb, poskytovaných našou firmou je prvoradá a dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci
  • Firma bude vytvárať všetky podmienky pre to, aby požiadavky a očakávania zákazníka boli splnené a prekonané. Firma bude pozorne sledovať, ako je s našimi službami spokojný zákazník
  • Firma bude merať a vyhodnocovať kvalitu prebiehajúcich procesov a realizovaných prác
  • Firma bude zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:20
Certifikát