Referencie

 • Tepelné Hospodárstvo s.r.o.
  • oprava, rekonštrukcie tepelných rozvodov
  • výroba, dodávka a montáž modulov TUV
 • Správa mestskej zelene Košice
  • rekonštrukcia rozvodov UK
  • rekonštrukcia zastrešenia prameňa v rekreačnom parku Anička
 • Technická Univerzita v Košiciach
  • rekonštrukcia a opravy tepelných rozvodov a kanalizácií
 • ZOO Košice
  • výstavba medvedinca
 • Bytové družstvá
  • rekonštrukcie UK, TUV
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov
  • rekonštrukcie UK, TUV

ďalšie stavby, výstavby a rekonštrukcie pre súkromné osoby

Galéria našej práce

Obrázok 5
Obrázok 10
Obrázok 15
Obrázok 20
Obrázok 25
Obrázok 30