Služby

 • výstavba, rekonštrukcie a opravy inžinierskych stavieb
 • výstavba, rekonštrukcie a opravy priemyselných stavieb
 • teplovody, ústredné kúrenie, TÚV
 • cirkulácia TÚV
 • vodovody, kanalizácie
 • izolácie plochých striech
 • montáž radiátorov,armatúr, ventilov
 • maliarske a natieračské práce
 • zámočnícke a kúrenárske práce
 • výkon činností stavebného dozoru
 • sadové a terénne úpravy
 • výstavby betónových plotov a ohrád
 • výstavba ČOV
 • zemné práce
 • montáž predizolovaných potrubí (PIPECO)
 • montáž domových regulačných staníc (DRS)