Bobor s.r.o.

Služby v oblasti stavebnej, výrobnej, inžinierskej a obchodnej činnosti

Služby v oblasti stavebnej, výrobnej, inžinierskej a obchodnej činnosti

Bobor s.r.o.

Profil spoločnosti

Flexibilita, mimoriadna dôslednosť pri vykonávaní prác a dodržiavanie termínov, objemov, kvality a včasnosti realizovaných prác sú samozrejmosťou. Predchádzajúcou dôslednou prípravou dosahujeme maximálnu hospodárnosť.

V prípade vážneho záujmu vypracujeme cenovú ponuku na konkrétnu zákazku po vykonanej obhliadke a špecifikácie požadovaných prác bezplatne.

Priebežné kontroly vykonávaných prác počas výstavby alebo odstraňovaní porúch presvedčia zákazníka o našej serióznosti a kvalite vykonaného diela. Vysoká profesionálna úroveň našich odborných pracovníkov zaručí Vašu spokojnosť.

Politika kvality

Zámerom firmy Bobor s.r.o. je realizovať služby v oblasti stavebnej, výrobnej, inžinierskej a obchodnej činnosti tak, aby sa dosiahla vysoká spokojnosť zákazníka a bola zaručená dlhodobá stabilita firmy. Pre dosiahnutie tohto cieľa vedenie firmy stanovilo v oblasti kvality tieto zásady:

 • Zodpovednosť za zvyšovanie kvality majú všetci zamestnanci firmy
 • Každý zamestnanec firmy musí byť presvedčený o tom, že kvalita zrealizovaných služieb, poskytovaných našou firmou je prvoradá a dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci
 • Firma bude vytvárať všetky podmienky pre to, aby požiadavky a očakávania zákazníka boli splnené a prekonané. Firma bude pozorne sledovať, ako je s našimi službami spokojný zákazník
 • Firma bude merať a vyhodnocovať kvalitu prebiehajúcich procesov a realizovaných prác
 • Firma bude zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:20

Služby

 • výstavba, rekonštrukcie a opravy inžinierskych stavieb

 • výstavba, rekonštrukcie a opravy priemyselných stavieb

 • teplovody, ústredné kúrenie, TÚV

 • cirkulácia TÚV

 • vodovody, kanalizácie

 • izolácie plochých striech

 • montáž radiátorov,armatúr, ventilov

 • maliarske a natieračské práce

 • zámočnícke a kúrenárske práce

 • výkon činností stavebného dozoru

 • sadové a terénne úpravy

 • výstavby betónových plotov a ohrád

 • výstavba ČOV

 • zemné práce

 • montáž predizolovaných potrubí (PIPECO)

 • montáž domových regulačných staníc (DRS)

Referencie

 • Tepelné Hospodárstvo s.r.o.

  • oprava, rekonštrukcie tepelných rozvodov
  • výroba, dodávka a montáž modulov TUV
 • Správa mestskej zelene Košice

  • rekonštrukcia rozvodov UK
  • rekonštrukcia zastrešenia prameňa v rekreačnom parku Anička
 • Technická Univerzita v Košiciach

  • rekonštrukcia a opravy tepelných rozvodov a kanalizácií
 • ZOO Košice

  • výstavba medvedinca
 • Bytové družstvá

  • rekonštrukcie UK, TUV
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov

  • rekonštrukcie UK, TUV